Gretha Thunberg

10. dec, 2019

Gretha Thunberg  * 3/1-2003   (tijd onbekend)

Zon conjunct Maan en Venus met Mars: Concentratie van krachten gepaard aan een obsessie. Saturnus opp. Pluto is revolutionair. Jupiter en Uranus verbonden met het obsessiepunt verhogen de intensiteit. Klopt allemaal! Tel daarbij op hetgeen helderziende Charubel zegt over deze graad van Steenbok:

“Een driepoot met een koperen komfoort waaruit vuurvlammen tevoorschijn komen”. Zijn uitleg: ‘Een actieve natuur, die naar hoger streeft, voorbestemd tot een avontuurlijk leven, waarin veel van het toeval afhangt, met eergevoel zijn verheven ambities nastrevend. Hij kan verbonden zijn met de militaire dienst of vertegenwoordiger zijn van een zaak, die met vernietiging te maken heeft. Hij is rusteloos, op brede schaal zal hij zijn activiteiten ontplooien. Hij zal reizen en zorgvuldig ontdekkingen onderzoeken, licht brengen op donkere plaatsen, oude terreinen omwoelen om nieuwe wetenschap te brengen. Reinheid en puurheid zullen dit bijzondere temperament kenmerken, zijn inspanning is zeer geconcentreerd. Hij heeft een open oog voor het hogere in de wereld en zal ijverig ook de ongeziene werelden trachten te doorgronden. Hij kan een gezant zijn, een consul, een geestelijk vorser of ontdekkingsreiziger.

Het is een graad van streven”.