26. sep, 2016

Tekst

Marianne Thieme  * 6/3-1972  (tijd onbekend)

Een wonderlijke horoscoop en dan voornamelijk door de kracht én de gevoeligheid die er uit spreekt. Gevoeligheid en medeleven door de Zon in Vissen en Maan in Scorpio conj. Neptunus. Zelfs voelen we er voor om het aspect Neptunus opp. Saturnus mee te wegen omdat dit aspect vaak bij musici voorkomt en gevoel voor ‘hogere sferen’ met zich draagt. De verbinding met het begrip ‘dieren’ moeten we eigenlijk zoeken in het 6e huis, daar bevinden zich onze ‘dienaren’. Haar 6e huis kennen we niet bij gebrek aan een geboorte tijd, maar Mercurius is een aardige vervanger. Het is dan ook Mercurius die er krachtig bij staat en aspecten ontvangt van de zware planeten als Saturnus, Neptunus en Pluto. Deze buiten planeten zijn ook tekenend voor een goed begrip van het geheel. Het is dan ook niet slechts een vorm van medelijden dat haar drijft, het is veel omvattender. Daarbij zien we een krachtige driehoek van Mercurius met Pluto en Jupiter; die laatsten komen we veel bij politici tegen, liefst in conjunctie, hoewel het vierkant strijdbaarder is. De krachtige Mercurius in het slagers teken Ram vormt een machtig wapen in de strijd voor een bewuster omgaan met de ‘dienaren’ die ons 6e huis bevolken. En het gaat niet eens om onrecht alleen, onze gezondheid is ook bewoner van het 6e huis! Geknoei in die sector slaat op ons terug.