Gert-Jan Segers

23. feb, 2017

Gert-Jan Segers   * 9/7-1969  (tijd onbekend)

We voelen er sterk voor om aan de Mars Neptunus conjunctie bij Segers een andere waarde toe te kennen dan gebruikelijk. Mars Neptunus heeft een slechte naam, men kent zichzelf niet en neigt tot overschatting. Maar bij een overtuigd christenmens mag dit aspect misschien wel gezien worden als een luikje naar het hogere. De oppositie met Venus maakt het tot een grote, hartstochtelijke overtuiging. Deze overweldigende oppositie wordt gecontroleerd door een buitengewoon sterke samenstand van Jupiter, Uranus en Pluto. Jupiter-Pluto geeft een grote, enigszins eigenwijze, overtuigingskracht aan; terwijl Jupiter-Uranus nergens voor terug schrikt. Dit conglomeraat vierkant zijn Mercurius zegt ook iets over zijn denkkracht. De zorgzame Zon in Kreeft plaatst hem in de lijn Drees sr. – Bos – Samsom. Een bijzonder en integer mens.