6. apr, 2015

Tekst

Geert Wilders  * 6/9-1963  (tijd onbekend)

Grappig, Ahmed Aboutaleb heeft zijn Zon ook conjunct Pluto en Uranus staan; zijn Zon staat er tussen. Bij Wilders staan Pluto en Uranus achter de Zon. Een Zon geflankeerd met twee krachtige planeten geeft enorm veel kracht. We gebruiken hier het woord kracht omdat hem verweten wordt macht te zoeken; hij zoekt niet, hij heeft! Je kunt de twee secondanten zelfs als beschermers zien, deze twee mannen genieten bescherming. En gezien de omstandigheden waarin ze in deze tijd zijn geplaatst hebben ze dat ook nodig. Anderszins hoeft men deze bescherming niet bovennatuurlijk op te vatten en er een zeker gelijk aan te ontlenen. Wel dat ze de macht hebben om een grote strijd aan te gaan.

De horoscoop vertoont heel weinig aspecten, en toont daardoor een zekere gerichtheid op een bepaald doel of anders gezegd een mate van eenzijdigheid. Jupiter conjunct Maan toont een mate van geliefd zijn door het volk.

Het aspect van Neptunus op Saturnus laat hem structuren ontregelen. Het is een aspect tussen redelijk langzaam lopende planeten zodat het bij veel mensen werkt ofwel herkend wordt. Al met al maakt deze horoscoop duidelijk dat er van eigenbelang moeilijk sprake kan zijn.