2017

21. dec, 2016

Het jaar 2017                 * 31/12-2016   23.59

Als we slechts naar de geboortedag van dit jaar kijken dan vallen drie aspecten op: Zon conjunct Pluto; Mars conj. Neptunus en Jupiter opp. Uranus. De Zon zal er wel weer snel vandoor gaan maar als jaarindicatie wijst het nog steeds op onopgeloste problemen in de financiële, lees Macht-wereld. (Lagarde die 400 miljoen door de vingers ziet; postNL die bij een event. overname enkele miljoenen bonus uitkeert; Banca..di Siena die hoognodig.. etc etc.) De vangst van een week!

Bij Mars conj. Neptunus mag men ook de nodige bedenkingen hebben, vaak uit het zich in een vorm van hoogmoedswaan, waar op dit moment nogal wat leiders mee kampen. Daartegenover staat een aspect - het derde - van totaal andere orde, het wil zich vrij vechten, de doelen zijn onbepaald en kunnen zich op elk onrecht richten. Reinicke zegt het zo: “Eigen principes worden meer verdedigd vanuit de behoefte oppositie te voeren dan uit overtuiging. Te weinig begrip voor het maatschappelijk leven, neiging tot overdrijven, ongedurigheid en een halsstarrig dogmatisme, vandaar conflicten met overheid en justitie. Behoefte aan teruggetrokkenheid, eenzijdig gerichte principes, plotselinge belemmering even voor het bereiken van het doel, gebrek aan tact en vooruitziende blik.” Dat zijn de drie ingrediënten die in de kookpot van 2017 zitten.  Mars is de gevaarlijkste Planeet, in maart raakt hij de lijn Jupiter – Uranus en in juli richt hij zich op Pluto. Het kan nog wel eens een roerig jaartje worden, waarin we blij mogen zijn dat Saturnus vanuit Boogschutter een oogje in het zeil houdt. Boogschutter het Teken dat de meeste affiniteit met Amerika heeft!!