Charles Manson

20. nov, 2017

Charles Manson  * 12/11-1934  (tijd onbekend)

Evenmin als bij Riina kijken we er het twaalfde deel van de mensheid op aan maar ook hij is Schorpioen. Hier is echter iets totaal anders gaande, allereerst zien we de Zon Venus conjunctie die zijn aantrekkelijkheid verklaart, met het mooie aspect van Pluto mag het zelfs ‘onweerstaanbaar’ heten. Dat Saturnus er vierkant op staat kan wijzen op misbruik of verlies van een ouder. Zijn Mercurius ontvangt aspecten van de Maan (geheugen) Uranus (vindingrijk) en Jupiter (expansie), kortom een groot ‘wapen’ in verkeerde handen. En dat die handen best verkeerd kunnen zijn kan uit de conjunctie van Mars met Neptunus komen. Mars als heerser van het eerste teken Ram staat voor het Ego, Neptunus is de grote misleider, we hebben geen goed zicht op onszelf en zijn in staat om er de meest fantastische zelf-ideeën op na te houden. Een gevaarlijk aspect. Napoleon had het evenals Lenin, Tolstoi en Stalin. Nee, Poetin heeft het niet, die heeft Neptunus bij de Zon staan en dat komt er heel dichtbij!